ยินดีต้อนรับ : โรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียว

โรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียว

"สดจากไร่สู่โรงคั่ว สดจากโรงคั่วสู่มือท่าน" จากความชอบจึงเกิดความใส่ใจ..โรงคั่วของเราใส่ใจทุกกระบวนการเริ่มตั้งแต่การปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตจนกระทั้งถึงการแปรรูป เราใช้กาแฟสายพันธุ์ Arabica และ Robusta สายพันธุ์ดี ปลูกบนพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิศาสตร์ที่ดี

....อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา มีลักษณะพื้นที่เป็นที่สูงล้อมรอบด้วยอุทยานและปาไม้ที่สมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ำของเขื่อนต่างๆ เช่น เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแซะ ประจวบเหมะกับพื้นที่ปลูกกาแฟของเราเป็นพื้นที่ป่า ที่เป็นดินป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีอากาศที่บริสุทธิ์ซึ่งมีโอโซนติดอันดับต้นๆของโลก องค์ประกอบเหล่านี้จึงทำให้กาแฟอราบิก้าและโรบัสต้า ของเรามีรสชาติที่ดี

....จากการเดินทางสำรวจและศึกษาเกี่ยวกับการปลูกกาแฟทั่วประเทศ เราจึงตัดสินใจปลูกกาแฟ ที่...วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยการปลูกแบบวิถีเกษตรอินทรีย์บวกกับความใส่ใจและดูแลเป็นอย่างดี จึงทำให้กาแฟของเรามีรสชาติทีดีและเป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ ณ ตอนนี้

     สารกาแฟ Arabica เกรด A คั่วแบบ 2 สไตล์ Dark and Medium Roasted  สามารถ Mix หรือ Blend ในแบบฉบับของคุณ เรายินดีให้คำปรึกษา

 

ผลิตภัณฑ์ของเรา : Green Coffee

Email รับข่าวสาร

ท่านสามารถรับข่าวประชาสัมพันธ์หรือโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ เพียงกรอก email ครับ

Your subscribe request has been sent!