โปรโมชั่น/ข่าวประชาสัมพันธ์ : Green Coffee

เปิดเยี่ยมชมโรงคั่วกาแฟ

ข่าวกิจกรรมที่ 1 ....สัมมนา เยี่ยมชมโรงคั่ว

โรงคั่วกาแฟเปิดต้อนรับกรุ๊ปสัมมนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ทานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

2.ชมการแสดงพื้นบ้านของโคราช

3.สาธิตวิธีการคั่วเมล็ดกาแฟแบบโบราณและปัจจุบัน

4.สาธิตการชงกาแฟ

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายการตลาด 089-0546619 (ปกรณ์)

Email รับข่าวสาร

ท่านสามารถรับข่าวประชาสัมพันธ์หรือโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ เพียงกรอก email ครับ

Your subscribe request has been sent!