โปรโมชั่น/ข่าวประชาสัมพันธ์ : Green Coffee

เยี่ยมชมไร่กาแฟ แปลงผัก Organic

ข่าวกิจกรรมที่ 3 ....ในอนาคตเรารับจัดทริปการท่องเที่ยวเฉพาะโซน อ.วังน้ำเขียว

เช่น เยี่ยมชมไร่กาแฟ แปลงผัก Organic ทานอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ เรารับกรุ๊ปเล็กๆ ไม่เกิน 20 ท่าน

Email รับข่าวสาร

ท่านสามารถรับข่าวประชาสัมพันธ์หรือโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ เพียงกรอก email ครับ

Your subscribe request has been sent!