โปรโมชั่น/ข่าวประชาสัมพันธ์ : Green Coffee

ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกาแฟ
       โรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียว ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับเกษตรกรที่สนใจปลูกกาแฟ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการแปรรูป กระบวนการผลิต ตลอดจนช่องทางการขายออกสู่ตลาด 

Email รับข่าวสาร

ท่านสามารถรับข่าวประชาสัมพันธ์หรือโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ เพียงกรอก email ครับ

Your subscribe request has been sent!