เมล็ดกาแฟคั่วเข้ม Espresso Arabica Dark ฺBrown 250 g. (เมล็ดคั่ว)

150 บาท

...กาแฟสายพันธุ์อราบิก้า คาติมอร์ ปลูกแบบ Oranic ควบคุมการผลิตตั้งแต่การเพาะกล้าจนกระทั่งกระบวนการสุดท้าย คือ วิธีการคั่วด้วยเทคนิคพิเศษ ที่ไร้การตกแต่ง สี กลิ่น รส เพิ่มเติม
ให้รสชาติที่เป็น Orignal Arabica Coffee 100 % ที่เราคัดสรรค์ Area Fix Zone พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม
Arabica Espresso Dark Brown 
สายพันธุ์อราบิก้า สูตรคั่วเข้ม ให้รสชาติเข้มข้น Strong Full Body

...กาแฟสายพันธุ์อราบิก้า คาติมอร์ ปลูกแบบ Oranic ควบคุมการผลิตตั้งแต่การเพาะกล้าจนกระทั่งกระบวนการสุดท้าย คือ วิธีการคั่วด้วยเทคนิคพิเศษ ที่ไร้การตกแต่ง สี กลิ่น รส เพิ่มเติม
ให้รสชาติที่เป็น Orignal Arabica Coffee 100 % ที่เราคัดสรรค์ Area Fix Zone พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม
Arabica Espresso Dark Brown 
สายพันธุ์อราบิก้า สูตรคั่วเข้ม ให้รสชาติเข้มข้น Strong Full Body