เมล็ดกาแฟอราบิก้าคั่วกลาง Cappuccino Arabica Medium Brown 250 g. (เมล็ดคั่ว)

150 บาท

...กาแฟสายพันธุ์อราบิก้า คาติมอร์ ปลูกแบบ Oranic ควบคุมการผลิตตั้งแต่การเพาะกล้าจนกระทั่งกระบวนการสุดท้าย คือ วิธีการคั่วด้วยเทคนิคพิเศษ ที่ไร้การตกแต่ง สี กลิ่น รส เพิ่มเติม
ให้รสชาติที่เป็น Orignal Arabica Coffee 100 % ที่เราคัดสรรค์ Area Fix Zone พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม
เมล็ดกาแฟคั่วกลาง Cappuccino Medium Brown กาแฟสายพันธุ์อราบิก้า 100 % สูตรคั่วกลาง ให้รสชาติกลมกล่อม Full Body

...กาแฟสายพันธุ์อราบิก้า คาติมอร์ ปลูกแบบ Oranic ควบคุมการผลิตตั้งแต่การเพาะกล้าจนกระทั่งกระบวนการสุดท้าย คือ วิธีการคั่วด้วยเทคนิคพิเศษ ที่ไร้การตกแต่ง สี กลิ่น รส เพิ่มเติม
ให้รสชาติที่เป็น Orignal Arabica Coffee 100 % ที่เราคัดสรรค์ Area Fix Zone พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม
เมล็ดกาแฟคั่วกลาง Cappuccino Medium Brown กาแฟสายพันธุ์อราบิก้า 100 % สูตรคั่วกลาง ให้รสชาติกลมกล่อม Full Body