สารกาแฟดิบอราบิก้า Arabica green bean 500 g. (Wet process )

175 บาท

ผลผลิตจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟภาคเหนือ จ.เชียงราย

...สารกาแฟดิบ Arabica เกรด AA

Name : Arabica Green Coffee Bean
Altitude : 1200-1500 M.
Production : 2018 / 2562
Processing : Full Wash
Grade : A รวม
Defect : 1.5 %
Screen Mesh : 14 Up
Percentage : 98.5%
Character : Fragrance (กลิ่นหอม Body เต็ม)
Greenbean Arabica

1.กาแฟดิบอราบิก้า ปลูกบน พท.ตอนเหนือของไทย  1200-1500 เมตร จากระดับน้ำทะเล
2.ปลูกตามธรรมชาติ แบบ Organic GI Zone
3.เกรด A รวม

ผลผลิตจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟภาคเหนือ จ.เชียงราย

...สารกาแฟดิบ Arabica เกรด AA

Name : Arabica Green Coffee Bean
Altitude : 1200-1500 M.
Production : 2018 / 2562
Processing : Full Wash
Grade : A รวม
Defect : 1.5 %
Screen Mesh : 14 Up
Percentage : 98.5%
Character : Fragrance (กลิ่นหอม Body เต็ม)
Greenbean Arabica

1.กาแฟดิบอราบิก้า ปลูกบน พท.ตอนเหนือของไทย  1200-1500 เมตร จากระดับน้ำทะเล
2.ปลูกตามธรรมชาติ แบบ Organic GI Zone
3.เกรด A รวม