ข้าวหอมดิน ภูอังคาร (๋Thai Jasmine Rice 500 g.)

50 บาท

ข้าวหอมมะลิพันธุ์โบราณ มีรสชาติพิเศษหวานหอม นุ่มละมุนลิ้น

ปลูกบนพื้นที่ภูเขาไฟภูอังคาร เป็นดินแร่ภูเขาไฟเก่าดำสนิท

แหล่งปลูก อ.นางรอง จ.บุรีย์รัมย์ 

ปลูกแบบออแกนิค 100 %

ข้าวหอมมะลิพันธุ์โบราณ มีรสชาติพิเศษหวานหอม นุ่มละมุนลิ้น

ปลูกบนพื้นที่ภูเขาไฟภูอังคาร เป็นดินแร่ภูเขาไฟเก่าดำสนิท

แหล่งปลูก อ.นางรอง จ.บุรีย์รัมย์ 

ปลูกแบบออแกนิค 100 %